พริกไทย สมุนไพร สรรพคุณของสมุนไพร สมุนไพรไทย

พริกไทย สมุนไพร สรรพคุณของสมุนไพร สมุนไพรไทย

พริกไทย เป็นพืชประจำถิ่นในประเทศอินเดีย และยังเป็น พืชเศรษฐกิจในเขตร้อน ประเทศที่ผลิตพริกไทย จำนวนมาก เช่น เวียตนาม อินโดนีเซีย บราซิล และอินเดีย พริกไทย

Last Updated on January 22, 2020