ผักโขม สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของผักโขม

ผักโขม สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของผักโขม

ผักโขม จัดอยู่ในพืชตระกูลบานไม่รู้โรย สำหรับชื่อเรียกอื่นๆ ของผักโขม เช่น ผักโหม ผักหม ผักโหมเกลี้ยง กระเหม่อลอเตอ เป็นต้น

Last Updated on January 22, 2020