ปีบ กาสะลอง สมุนไพร สรรพคุณของปีบ

ปีบ กาสะลอง สมุนไพร สรรพคุณของปีบ

ต้นปีบ เป็น ต้นไม้ยืนต้น มี ขนาดกลาง ถึงใหญ่โดยทั่วไปแล้วจะเห็นปลูกตามสวนสาธารณะให้ ดอกที่มีกลิ่นหอม ออกตลอดทั้งปี โดยทั่วไป ต้นปีบ นั้นมีกระจายอยู่ตาม ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ทาง ภาคเหนือ ของประเทศไทยรวมทั้ง ภาคตะวันตก และ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Last Updated on November 14, 2018