ปอผี ผักกระเดียง สมุนไพร สรรพคุณของผักกระเดียง

ปอผี ผักกระเดียง สมุนไพร สรรพคุณของผักกระเดียง

ปอผีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hydrolea zeylanica (L.) Vahl ชื่ออื่นๆของผักกระเดียง(ปอผี) เช่น ผักกะเดียง บีปลาไหล ไส้เอี่ยน บีเอี่ยน ปอผี ผักกระเดียง ดีปลาไหล สะเดาดิน เป็นต้น ต้นปอผี สามารถเจริญเติบดตได้ดี ในประเทศเขตร้อน

Last Updated on November 8, 2018