ปวดปลายประสาทหลัง ปวดตุ่มแผลที่หลัง โรคงูสวัด เกิดจากอะไร

ปวดปลายประสาทหลังจากโรคงูสวัส ( Postherpetic Neuralgia ) เป็นอาการป่วยที่เกิดหลังจากป่วยโรคงูสวัส อาการมีผื่นขึ้นและปวดที่บริเวณผื่นนั้นๆ มีอาการชา และ ปวดมากโรคปวดปลายประสาท โรคงูสวัด โรคติดเชื้อ โรคระบบประสาท

โรคปวดปลายประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัส ภาษาอังกฤษ เรียก Postherpetic Neuralgia เป็นภาวะปวดที่ปลายประสาทโดยอาการจะปวดแสบ เหมือนของแหลมแทง ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการหลายเดือน จะเกิดกับผู้สูงอายุ ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ปัจจัยเสี่ยงที่มำให้เกิดโรคนี้ คือ อายุ การเกิดผื่นบริเวณใบหน้า การรักษาโรคงูสวัสช้าเกินไป  เป็นต้น โรค นี้ไม่มีอันตรายถึงชีวิต แต่ถ้าหากรักษาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เช่น การใช้สมุนไพรประคบแผล การอาบน้ำมนต์ อาจทำให้ติดเชื้อมากขึ้น ทำให้เกิด ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ได้ อันนี้แหละที่เป็นอันตรายถึงชีวิต

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค

สาเหตุของโรคปวดปลายประสาท หลังจากเป็นโรคงูสวัส พบว่า มีปัจจัยของการเกิดโรค ดังนี้

  1. ผู้สูงอายุของผู้ป่วย ยิ่งอายุมาก และเคยเป็นงูสวัด มาก่อน มีโอกาสเกิดอาการปวดปลายประสาท
  2. ตำแหน่งดรคงูสวัด หากเกิดที่ตาและหน้าอก มีโอกาสสูงที่จะเกิดปวดปลาประสาท
  3. มีประวัติการรักษาโรคงูสวัดล่าช้า มีโอกาสที่จะเกิด อาการปวดปลายประสาท
  4. เพศ พบว่าเพศหญิงมีโอกาสเกิดอาการปวดปลายประสาทจากโรคงูสวัดสูงกว่าเพศชาย

สาเหตุของการปวดปลายประสาทหลังจากเกิดโรคงูสวัส

สำหรับสาเหตุของการเกิดโรคนั้น ยังไม่สาเหตุที่ชัดเจน แต่สามารถสันนิฐาน ว่าเชื้อไวรัสเข้าไปทำลายเส้นประสาท ทำให้การทำงานของเส้นประสาท ไขสันหลัง และสมองไม่สัมพันธ์กัน กระทบกับการตอบสนองของระบบประสาทส่วนกลาง

อาการของผู้ป่วยปวดปลายประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัส

อาการของผู้ป่วย โรคปวดปลายประสาทหลังจากโรคงูประสาท คือ จะมีผื่นและปวดที่บริเวณผื่นนั้นๆ มีอาการเหมือนมีของแหลมๆ ทุ่มแทง บางคนจะมีอาการชา และปวดมาก ถึงแม้ว่าจะสัมผัสเบาๆ  ซึ่ง อาการปวดนี้ เกิดจากเส้นประสาทผิดปกติ อาจเกิดจากกลไกเส้นประสาท รากประสาท หรือจากสมองส่วนกลาง ที่ตอบสนองเร็วผิดปรกติ โดยอาการปวดสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ในกลุ่มของอาการปวดในขณะที่ยังมีแผลงูสวัสอยู่ และปวดในขณะที่แผลงูสวัสหายไปแล้ว  รายละเอียดดังนี้

  1. อาการปวด ที่เกิดขึ้นในขณะที่ยังมีแผลงูสวัดอยู่ เราเรียกว่า Herpetic neuralgia โดยอาการปวดจะมีตุ่มน้ำใส
  2. อาการปวดในขณะที่แผลงูสวดหายดีแล้ว พบว่ามีอาการปวดบริเวณที่เคยเป็นแผลงูสวัด โดยมีอาการปวดเหมือนการเป็นโรคงูสวัด เราเรียกว่า Post-herpetic neuralgia

การรักษาโรดปวดปลายประสาทหลัง จากเป็นโรคงูสวัส

สพหรับการรักษา โรดปวดปลายประสาทหลัง สามารถทำได้โดย การให้ยาแก้ปวด ให้ยาชา และให้ยาต้านไวรัสไปรักษาอาการปวดเส้นประสาท ด้วย

  1. ให้ยาต้านไวรัส ที่มีชื่อว่าอะไซ โคลเวียร์ (Acyclovir) อาการตุ่มน้ำใส และอาการปวด ก็หายได้เร็วขึ้น
  2. ให้ยารักษางูสวัด โดยแนะนำว่าไม่ควรนำสมุนไพรมาปิดแผล เนื่องจากอาจทำให้เกิดการติดเชื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคงูสวัส
  3. ให้ยารักษาอาการปวด เป็นยาแก้ปวดทั่วไป เช่น คาร์บามาซีปีน(Carbamazepine) อะมีทิพทีลีน (Amitriptyline) กาบาเพ็นติน (Gabapentin) ทรามอล(Tramal) เป็นต้น

การป้องกันการปวดหลังจากเป็นโรคงูสวัส

สามารถทำด้โดย การฉีดวัคซีนป้องกัน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดอาการงูสวัดได้สูง เช่น ผู้สูงอายุ คนที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับการทำเคมีบำบัด เป็นต้น แต่ในส่วนการป้องกันการปวด เส้นประสาทนั้น ต้องให้ยาต้านไวรัสAcyclovir วิธีนี้จะสามารถช่วยลดการเกิดโรคปวดปลายประสาทหลังจากเกิดโรคงูสวัดได้

สมุนไพรแก้ปวด

ซึ่งสมุนไพรแก้ปวดสามารถช่วยลดอาการปวดแผลจากผื่นคันตามแนวเส้นประสาท ได้ สมุนไพรที่ช่วยลดอาการปวด มีดังนี้

หอมหัวใหญ่ สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพร
หอมหัวใหญ่
สะระแหน่ มินต์ สมุนไพร พืชสวนครัว
สะระแหน่
ฟักข้าว สมุนไพร สรรพคุณของฟักข้าว ประโยชน์ของฟักข้าวฟักข้าว
แคนา ต้นแคนา สมุนไพร ประโยชน์ของแคนา
แคนา
กระเทียม สมุนไพร สมุนไพรไทย เครื่องเทศ
กระเทียม
หญ้าคา สมุนไพร สมุนไพรไทย
หญ้าคา

โรคปวดปลายประสาทหลัง จาก โรคงูสวัส ( Postherpetic Neuralgia ) เกิดขึ้นหลังจากการเกิดโรคงูสวัส โดยอาการของโรค คือ มีผื่นและปวดที่บริเวณผื่นนั้นๆ มีอาการเหมือนมีของแหลมๆ ทุ่มแทง บางคนจะมีอาการชา และ ปวดมาก ถึงแม้ว่าจะสัมผัสเบาๆ  โรคนี้เกิดกับคนอายุ 50 ปี ขึ้นไป โรคเกี่ยวกับระบบประสาท สาเหตุของโรค อาการ การรักษาโรค

Last Updated on March 26, 2024