บอระเพ็ด สมุนไพร สรรพคุณของบอระเพ็ด ประโยชน์ของบอระเพ็ด

บอระเพ็ด สมุนไพร สรรพคุณของบอระเพ็ด ประโยชน์ของบอระเพ็ด

บอระเพ็ด จัดเป็นไม้เลื้อยที่สามารถพบได้ตามป่าดิบแล้ง เป็นสมุนไพรไทย ที่นำมาใช้ประโยชน์ทางยาได้มากมาย ชื่ออื่นของบอระเพ็ด เช่น ตัวเจตมูลยาน เถาหัวด้วน หางหนู จุ่งจิง เครือเขาฮอ เจตมูลหนาม เป็นต้น

Last Updated on May 29, 2017