บอระเพ็ด ต้นบอระเพ็ด สมุนไพร สรรพคุณของบอระเพ็ด

บอระเพ็ด ต้นบอระเพ็ด สมุนไพร สรรพคุณของบอระเพ็ด

ต้นบอระเพ็ด ถือไม้เลื้อย ซึ่งจะพบเห็นต้นบอระเพ็ด พันตามต้นไม้ เถาของบอระเพ็ดมีลัษณะกลมใหญ่เป็นปุ่ม มีสีเทาอมดำ รสขมจัด ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ลักษณะใบเหมือนรูปหัวใจ

Last Updated on November 8, 2018