หลวงปู่ดุลย์ อุตโล

หลวงปู่ดุลย์ อุตโล

เกี่ยวกับประวิตพระ และธรรมะคำสอน หลวงปู่ดูลย์ อตุโล เป็นบุตร ของ นายแดง และ นางเงิม ดีมาก กำเนิดวัน วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2431 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ณ ขณะนั้น รัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย่างเข้าปีที่ 30 หลวงปู่ดูลย์ อายุ ยืนยาวถึง 96 ปี