ถั่งเช่า หญ้าหนอน สมุนไพร สรรพคุณของถั่งเช่า

ถั่งเช่า หญ้าหนอน สมุนไพร สรรพคุณของถั่งเช่า

ถั่งเช่า ภาษาอังกฤษ เรียก chong cao  ตังถั่งเช่า หรือ ตังถั่งแห่เช่า(dong chong xia cao) นั้นมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Ophiocordyceps sinensis มีความหมายว่า “หญ้าหนอน” หรือ “ฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้า”

Last Updated on November 8, 2018