ต้อเนื้อ ต้อลม โรคตา ตาต้อ

ต้อเนื้อ ต้อลม โรคตา ตาต้อ

ต้อเนื้อต้อลม พบว่าเกิดจากดวงตาถูกรังสียูวีนานอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาหลายปี ส่งผลต่อเซลล์เยื่อบุตาขาวสร้างโปรตีนและไขมันมากกว่าปกติ

Last Updated on July 10, 2020