ชิงชัน สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของชิงชัน

ชิงชัน สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของชิงชัน

ชิงชัน ภาษาอังกฤษ เรียก Tamalin หรือ Rosewood หรือ Black-wood ชิงชันมีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า  Dalbergia oliveri Gamble ชื่อเรียกอื่นๆของชิงชัน อาทิเช่น ประดู่ชิงชัน ดู่สะแดน เก็ดแดง อีเม็ง พยุงแกลบ กะซิก กะซิบ หมากพลูตั๊กแตน เป็นต้น

Last Updated on November 20, 2018