ตาบอดสี โรคตา โรคเกี่ยวกับดวงตา โรคไม่ติดต่อ

ตาบอดสี โรคตา โรคเกี่ยวกับดวงตา โรคไม่ติดต่อ

ตาบอดสี ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Color blindness เป็นสภาวะการมองสีบางสีที่ผิดปกติ ไม่ใช่การมองไม่เห็น โรคตาบอดสีนี้เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ และยังไม่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ใดที่สามารถรักษาโรคตาบอดสีได้ ภาวะตาบอดสีนี้ พบในผู้ชาย 8% และผุ้หญิง 0.4%

Last Updated on May 28, 2017