ตับอ่อนอักเสบ โรคตับ การติดเชื้อ อาการโรคตับ

ตับอ่อนอักเสบ โรคตับ การติดเชื้อ อาการโรคตับ

ตับอ่อนอักเสบ ภาษาอังกฤษ เรียก Pancreatitis เป็น โรคติดเชื้อ ชนิดหนึ่ง ซึ่ง ตับอ่อน จะทำหน้าที่ ย่อยอาหาร ประเภทแป้ง ไขมัน และ โปรตีน โรคเกี่ยวกับตับ

Last Updated on May 29, 2017