ชะมดต้น สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของชะมดต้น

ชะมดต้น สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของชะมดต้น

ต้นชะมดต้น ทางแพทย์แผนไทยเรียกว่า เทียนชะมด หรือ ฝ้ายผี เป็นสมุนไพร ไม้เนื้ออ่อน ไม้ล้มลุก ชื่ออื่นๆ ของชะมดต้น เช่น ชะมัดต้น, ฝ้ายผี, เทียนชะมด, จั๊บเจี๊ยว, หวงขุย เป็นต้น ภาษาอังกฤษ เรียก Abelmosk เป็นพืชตระกูลชบา

Last Updated on November 22, 2018