จอประสาทตาลอก โรคตา มองเห็นเป็นแสงแฟรช โรคการมองเห็น

จอประสาทตาลอก โรคตา มองเห็นเป็นแสงแฟรช โรคการมองเห็น

จอประสาทตาลอก การแยกตัวของจอประสาทตาออกจากตำแหน่งเดิม ทำให้เกิดอาการเห็นแสงเหมือนฟ้าแลบหรือแสงแฟลช มองเห็นจุดดำ คล้ายหยักไย่ ร่วมถึงอาหารสายตาพล่ามัว มักเกิดจากสาเหตุของการเสื่อมของดวงตาตามอายุ โดยเฉพาะคนที่อายุ 50 ปี ขึ้นไป

Last Updated on July 6, 2020