จอประสาทตาลอก จอประสาทตาหลุด โรคตา โรคเกี่ยวกับดวงตา

จอประสาทตาลอก จอประสาทตาหลุด โรคตา โรคเกี่ยวกับดวงตา

จอประสาทตาลอก โรคเกี่ยวกับตา ภาษาอังกฤษ เรียก Retina detachment สาเหตุของจอประสาทตาลอก เกิดจากรู เกิดรอยฉีกขาด เกิดการดึงรั้งของผังผืด เกิดการอักเสบ จึงทำให้มีน้ำเซาะจนทำให้จอประสาทหลุดลอก

Last Updated on May 28, 2017