คออักเสบ โรคเจ็บคอ โรคติดเชื้อ โรคเจ็บคอ

คออักเสบ โรคเจ็บคอ โรคติดเชื้อ โรคเจ็บคอ

โรคคออักเสบ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคเจ็บคอสเตรปโธรท ภาษาอักฤษ เรียก Strep throat เป็น โรคติดต่อ ชนิดหนึ่ง ที่เกิดจาก การติดเชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตคอกคัส ซึ่งเรียกย่อๆว่า GABHS ซึ่งเกิดจากการรับ เชื้อจากสารคัดหลั่ง ที่เกิดจากการหายใจ เชื้อสเตรปโตคอกคัส สามารถพบได้ที่ลำคอ โพรงจมูก และ ผิวหนัง และ สามารถพบได้ในสัตว์เลี้ยงต่างๆ เช่น หมา และ แมว

Last Updated on May 26, 2017