คราบหินปูน โรคในช่องปาก หินปูนเกิดจากอะไร การรักษาหินปูน

คราบหินปูน โรคในช่องปาก หินปูนเกิดจากอะไร การรักษาหินปูน

คราบหินปูน ( Dental plaque) คือ คราบสีขาวเกาะที่ฟัน เมื่อเกิดการเกาะตัวมากขึ้นจะทำให้คราบสีขาวนั้นมีขนาดใหญ่และแข็งมากขึ้น หากไม่กำจัดออกจะทำให้เชื้อแบคทีเรีย สร้างกรด เพื่อทำลายฟัน ซึ่งไม่สามารถกำจัดด้วยการแปรงฟันได้ 

Last Updated on July 17, 2017