กานพลู ต้นกานพลู สมุนไพร สรรพคุณของกานพลู

กานพลู ต้นกานพลู สมุนไพร สรรพคุณของกานพลู

กานพลู เป็นพืช ชนิดไม้ยืนต้น ความสูง 9-12 เมตร อาจสูงได้ถึง 20 เมตร เรือนยอดเป็นรูปกรวยคว่ำ แตกกิ่งต่ำ ลำต้นตั้งตรง เปลือกเรียบ สีเทา ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปใบหอก รูปรี หรือรูปไข่กลับแคบๆ

Last Updated on November 14, 2018