กัญชา

กัญชา สมุนไพร

กัญชา ภาาอังกฤษ เรียก Cannabis ชื่อวิทยาศาสตร์ของกัญชา คือ Cannabis sativa L.

Last Updated on January 16, 2024