กัญชง ต้นกัญชง สมุนไพร สรรพคุณของกัญชง

กัญชง ต้นกัญชง สมุนไพร สรรพคุณของกัญชง

สรรพคุณของกัญชง เป็นยาบำรุงเลือด 
ช่วยให้ผ่อนคลาย สำหรับคนนอนไม่หลับ แก้วิงเวียนศีรษะ รักษาไมเกรน สลายนิ่วได้ ต้นกัญชงเป็นพืชที่ใช้ในทางพิธีกรรมต่างๆของชาวม้ง และ ยังสามารถนำเส้นใยของต้นกัญชงมาใช้ประโยชน์ต่างๆมากมาย เช่น ทำเป็นเส้นด้าย ทำเส้นเชือก ตลอดจนใช้ทอผ้า ทำเครื่องนุ่งห่ม 

Last Updated on December 14, 2017