ดอกกระเจียว กระเจียว สมุนไพร สรรพคุณของดอกกระเจียว

ดอกกระเจียว กระเจียว สมุนไพร สรรพคุณของดอกกระเจียว

ต้นกระเจียว มี 2 ชนิด คือ ต้นกระเจียวแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Curcuma sessilis Gage. และ ต้นกระเจียวขาว มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Curcuma parviflora Wall ชื่อเรียกอื่นๆของกระเจียว เช่น ว่านมหาเมฆ , อาวแดง , กาเตียว , กระเจียว , จวด , กระเจียวสี , กระเจียวป่า เป็นต้น

Last Updated on November 19, 2018