F-Herb462 กระทือ สมุนไพร สรรพคุณของกระทือ

กระทือ สมุนไพร สรรพคุณของกระทือ

สรรพคุณของกระทือ เช่น แก้ท้องอืด แก้ท้องเฟ้อ แก้อ่อนเพลีย ช่วยเจริญอาหาร ขับประจำเดือน ขับเสมหะ บำรุงน้ำนม

Last Updated on September 16, 2020