กระชาย สมุนไพร ขิงจีน โสมไทย

กระชาย สมุนไพร ขิงจีน โสมไทย

กระชายที่นิยมปลูกกัน มี 3 ชนิด คือ กระชายดำ กระชายแดง และ กระชายเหลือง โดยรายละเอียด ดังนี้

Last Updated on June 19, 2020