การเลี้ยงลูก

การตั้งครรภ์ และ เตรียมตัวเป็นแม่

การอยู่ไฟ

น้ำนมแม่

การวางแผนครอบครัว

การแต่งงาน

จำหน่ายถุงกระสอบ ถุงกระสอบล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบลายการ์ตูน ซื้อได้ที่ไหน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ราคาโรงงาน ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnloveเรื่อง โรคต่างๆ


สมุนไพรน่ารู้

เทคนิคการรับมือ เพื่อจัดการกับพฤติกรรม อารมณ์ร้ายของลูกน้อย

ความบกพร่องด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็ก เรียกว่า Children with Behavioral and Emotional Disorders เป็นการแสดงออกของลูกด้วยพฤติกรรมความรุนแรงและความกร้าวร้าว เช่น การข้วางของ การร้องกรีด การทำลายของ การทำร้ายตัวเองและคนรอบข้าง ซึ่งเราจะมาหาสาเหตุและวิธีการรับมือกับสิ่งนี้

พฤติกรรมความกร้าวร้าวของเด็กนั้นเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการมองหาสาเหตุของปัญหา และปรับพฤติกรรมของลูกอย่างเข้าใจ สาเหตุของพฤติกรรมความกร้าวร้าวของลูกนั้น ประกอบด้วย ครอบครัว สิ่งแวดล้อม ตัวเด็กเองและอาการป่วยของเด็ก รายละเอียด ดังนี้

 1. พฤติกรรมความกร้าวร้าวจากครอบครัว ครอบครัวเป็นสิ่งที่หล่อหลอมพฤติกรรมของลุกน้อย ในครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น จากคนในครอบครัว เด็กจะได้รับการซึมซับพฤติกรรม ทั้งอ่อนโยนและกร้าวร้าวได้
 2. พฤติกรรมความกร้าวร้าวจากสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมมีส่วนในเรื่องพฤติกรรมเลียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรง ความกร้าวร้าวต่างๆ การจักการสิ่งแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงลูกมีความสำคัญกับพฤติกรรมและอารมณ์ของลูก
 3. พฤติกรรมความกร้าวร้าวจากตัวเด็กเอง เด็กจะเรียนรู้ในการแสดงออกเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ การที่เด็กแสดงออกทางกร้าวร้าวแล้วได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ เด็กจะเรียนรู้พฤติกรรมนั้นๆว่าจะได้สิ่งที่ตนเองต้องการ โดยไม่สามารถแยกแยะความเหมาะสมได้
 4. พฤติกรรมความกร้าวร้าวจากอาการป่วยของเด็ก อาการป่วยที่ส่งผลถึงพฟติกรรมความกร้าวร้าวนั้น พ่อกับแม่ต้องเข้าใจในตัวลูก อาการปวด อาการเจ็บ ความไม่สบาย ทำให้เกิดอารมณ์หงุดหงิด และแสดงออกมาในทางกร้าวร้าว

เมื่อเราทราบถึงสาเหตุของพฟติกรรมความกร้าวร้าวของลูกน้อยแล้ว จะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งแรกที่มีผลต่อพฤติกรรมความกร้าวร้าว หากพ่อแม่เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาจะทำให้เราสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างเข้าใจ

เทคนิคในการจักการกับลูกที่โมโหร้าย

ความบกพร่องด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กการที่ลูกน้อยมีอารมณืความกร้าวร้าว เช่น โยนข้าวของเครื่องใช้จนเสียหาย เดินกระแทกเสียงดังใส่ ปิดประตูเสียงดัง หรือร้องเสียงดัง เรามีเทคนิคในการจัดการกับปัญหาเหล่านี่ได้จาก วิธีต่างๆเหล่านี้

 1. การชมเชยให้รางวัล ในวันที่ลูกน้อยแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม การให้รางวัลเป็นการสร้างการเรียนรู้ว่าพฤติกรรมใดจะได้รับการชมเชย เช่น การตั้งใจเรียนหนังสือ การกล้าแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ พ่อแม่ควรให้รางวัลและชมเชยลูก กอดลูก เพื่อให้ลูกเรียนรู้ว่าสิ่งที่ตนทำนั้น เป็นสิ่งดีงามและจะได้รับความชมเชย
 2. การเฉยเมยเมื่อลูกแสดงพฤติกรรมกร้าวร้าว เมื่อต้องการสิ่งของ เด็กจะแสดงพฤติกรรม เช่น ร้องไห้เสียงดัง ดิ้นลงไปนอนกลับพื้น ทำลายของ เพื่อให้เราให้ในสิ่งที่ต้องการ การเฉยเมยจะทำให้ลูกน้อยเรียนรู้ว่า สิ่งที่ทำจะไม่ช่วยให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ
 3. การทำโทษอย่างมีเหตุผล บางครั้งในการที่ลูกทำผิดจำเป็นต้องทำโทษ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่ตนทำเป็นสิ่งที่ผิดและห้ามกระทำ แต่ในการทำโทษนั้น พ่อแม่ต้องจำเป็นต้องอธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจ การทำโทษอย่างไม่แสดงเหตุผลทำให้ลูกซึมซับพฤติกรรมความกร้าวร้าว
 4. จัดสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ลูก การเรียนรู้พฤติกรรมความกร้าวร้าวของลูกเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรม เช่น การพาลูกไปอยู่ในสถานที่ที่พูดจาหยาบคาย เด็กจะซึมซับ เลียนแบบคำพูดที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
 5. พยายามหาสาเหตุของพฤติกรรมความกร้าวร้าวและจัดการกับสิ่งนั้นให้หมดไป จากหลักการเรื่องความกร้าวร้าวของเด็ก มาจากสาเหตุ คือ ครอบครัว สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ของเด็กเองและอาการป่วยของตัวเด็ก หากเราทราบว่าความกร้าวร้าวมาจากอะไรก็ให้แก้ไขปัญหานั้นให้หมดไป

จะเห็นได้ว่าการจัดการพฤติกรรมของลูกน้อยเป็นเรื่องใหญ่ มีผลต่อความฉลาดด้านอารมณ์ของเด็กที่จะเป็นผู้ใหญ่ในสังคม ผู้ที่ต้องมีส่วนรวมที่สุด คือ พ่อและแม่ การสร้างความอบอุ่นในครอบครัว จัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และการแสดงออก เป็นสิ่งที่ต้องลงทุนในการเลี้ยงลูก

11 เทคนิคการสร้างลูกให้เป็นเด็กฉลาด เริ่มจากบ้านหลังเล็กๆ

การสร้างลูกให้เป็นเด็กฉลาด พร้อมสำหรับการเรียนรู้นั้นสามารถสร้างได้ด้วย 11 วิธีง่ายๆ ซึ่งเริ่มจากพ่อแม่ เตรียมความพร้อมด้าน สถานที่ สิ่งแวดล้อม ความรัก ความเข้าใจ และสอดแทรกการพัฒนาลูกในด้านต่างๆ อย่างมีศิลปะ

Fb35เทคนิคในการเลี้ยงลูกให้ฉลาดนั้น มีวิธี คุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกฉลาด แต่สิ่งที่สำคัญความฉลาดของลูกไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเอง เป็นการสร้างขึ้นมาอย่างมีแบบแผน ซึ่งการที่ลูกจะฉลาดหรือไม่นั้น อยู่ที่พ่อและแม่ของลูกเป็นหลัก พ่อและแม่ต้องจัด สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ลูกอย่างใกล้ชิด และมีส่วนร่วม วิธีสอนลูกเรียนเก่ง มีเทคนิค ดังนี้

 

 1. การพูดคุยกับลูกบ่อยๆ การพูดกับลูกให้พูดช้าๆ และชัดๆ เนื่องจากเด็กในช่วงแรกของการเรียนรู้ภาษา ลูกจะมีความคุ้นเคยกับเสียงของพ่อและแม่ การพูดคุยกับลูกบ่อยทำให้เราสามารถรับรู้ความคิดและสอนลูกได้อย่างถูกต้อง
 2. อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ในช่วงเวลาที่ลูกยังอ่านหนังสือไม่ออกนั้น การสร้างตัวอย่างการรักการอ่านให้ลูกเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกสามารถซึมซับ นิสัยการรักการอ่าน โดยให้อ่านออกเสียงให้ลูกฟัง
 3. ตั้งใจฟังลูกน้อยอ่านหนังสือ เมื่อลูกเริ่มอ่านหนังสือ การตั้งใจฟังลูกอ่านหนังสืออย่างตั้งใจทำให้เด็กรู้สึกว่าการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่รัก และสนใจตน เด็กจะซึมซับนิสัยรักการอ่านโดยธรรมชาติ
 4. ชื่นชมและให้รางวัลกับความสำเร็จของลูก การแสดงความชื่นชมลูกเมื่อลูกประสบความสำเร็จไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความรักความผูกพันธ์และการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมีความสุขที่จะทำสิ่งเหล่านั้นต่อไป
 5. ส่งเสริมการเล่นของลูก ในช่วงวัยเด็กการให้ลูกอยู่กับการเรียนอย่างเคร่งเคลียดเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่การให้ลูกได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกทำให้ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน
 6. mom36พูดคุยเรื่องชีวิตประจำวันกับลูก การพูดคุยเป็นสิ่งสำคัญ ในการสร้างสายใยรักของพ่อแม่กับลูก ทำให้ลูกกล้าปรึกษาในทุกเรื่องกับพ่อและแม่
 7. ส่งเสริมทักษะด้านการคำนวนกับลูก การฝึกทักษะของลูกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการใช้ศิลปะเสียเป็นส่วนมาก แต่ทักษะด้านการคำนวนเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน การฝึกทักษะด้านการคำนวนกับลูกบ้าง ช่วยให้พัฒนาการของลูกครบทุกด้าน
 8. ฝึกทักษะการแยกสีให้ลูกน้อย โดยการคุยกับลูกสอบถามเรื่องสีของสิ่งของต่างๆรอบตัว เช่น ดอกไม้ เสื้อผ้า ของเล่น เป็นการฝึกทักษะเรื่องการรู้จักสังเกต
 9. สร้างความสนุกทุกครั้งที่ต้องไปโรงเรียน วัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการอิสระ บางครั้งเด็กจะเกิดคำถามว่าทำไมพ่อและแม่ต้องพาลูกไปโรงเรียนทุกวัน ทิ้งเค้าหรือเปล่า ดังนั้น หากลูกรู้สึกไม่สนุกเมื่อต้องไปโรงเรียนจะสร้างปัญหาด้านการเรียนรู้ทักษะด้านสังคมของลูกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 10. จัดพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ให้ลูกภายในบ้าน การซึมซับการเรียนรู้ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมให้ลูกได้พัฒนาตนเอง เช่น อ่านหนังสือ หรือนั่งพักผ่อนกันได้ทั้งครอบครัว ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก และช่วยให้ลูกได้มีเวลาอยู่กับพ่อแม่มากขึ้น
 11. การนอนสำหรับลูกน้อย เด็กเป็นวัยที่ต้องการการสร้างความเจริญเติบโต การพักผ่อน การนอนหลับที้เพียงพอสำหรับลูกน้อย ช่วยให้พัฒนาการด้านร่างกายและสมองสมบูรณ์ พร้อมต่อการเรียนรู้

จะเห็นได้ว่าการสร้างลูกให้เป็นเด็กเรียนเก่ง ต้องเกิดจากการวางแผนอย่างรอบครอบของพ่อแม่ ภายใต้ความรักและความอบอุ่นภายในครอบครัว 11 วิธีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงวิธีและข้อเสนอแนะในการนำไป พัฒนาลูกให้เป็นเด็กเรียนเก่ง

loading...

ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ราคาโรงงาน ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove
รวมสมุนไพร แยกตามสรรพคุณ
สมุนไพร สำหรับผิว สรรพคุณบำรุงผิว
สมุนไพร บำรุงผิว
สมุนไพร บำรุงสมอง สรรพคุณบำรุงสมอง
สมุนไพร บำรุงสมอง
บำรุงสายตา สมุนไพร สรรพคุณ รักษาตา
สมุนไพร บำรุงสายตา
บำรุงหัวใจ สมุนไพรไทย สรรพคุณบำรุงหัวใจ
สมุนไพร บำรุงหัวใจ
สรรพคุณทางยา สมุนไพร บำรุงเลือด บำรุงโลหิต
สมุนไพร บำรุงเลือด
สมุนไพรไทย สรรพคุณบำรุงศรีษะ และหนังศรีษะ
สมุนไพร บำรุงเส้นผม
สมุนไพรไทย สรรพคุณ ต้านมะเร้ง
สมุนไพร ป้องกันมะเร็ง
สมุนไพรไทย ใช้รักษาแผล สรรพคุณ รักษาแผล
สมุนไพร รักษาแผล
สมุนไพรไทย ลดความดันเลือด ลดความดันโลหิต
สมุนไพร ลดความดันโลหิต
สมุนไพรไทย สรรพคุณ ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพร ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพรไทย สรรพคุณ เป็นยาระบาย
สมุนไพร ยาระบาย
สมุนไพรไทย สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้ท้องเสีย
สมุนไพร แก้ท้องร่วง
สมุรไพรไทย ขับสารพิษในร่างกาย ล้างพิษ
สมุนไพร ขับสารพิษในร่างกาย
สมุนไพรไทย ช่วยขับปัสสาวะ ฉี่
สมุนไพร ขับปัสสาวะ
สมุนไพรไทย ช่วยขับประจำเดือน
สมุนไพร ขับประจำเดือน
สมุนไพรไทย สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้ท้องเสีย
สมุนไพร แก้ท้องเสีย
โรคต่างๆ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวักนก H7N9
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวัดนก H5N1
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้เลือดออก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้หวัดใหญ่
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวัด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคตากุ้งยิง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเก๊าท์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคข้อเสื่อม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรครูมาตอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคคาวาซากิ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้ทรพิษ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหูด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคติดเชื้อHPVs
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกาลี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคแอนแทรกซ์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้กาฬหลังแอ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคคอตีบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคโบทูลินั่ม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกาฬโรค
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโลหิตเป็นพิษ(Sepsis)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพช่องท้องอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไวรัสตับอักเสบบี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหัวใจวาย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะหัวใจล้มเหลว
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคชั้นประหยัด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไขมันโลหิตสูง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะหัวใจสั่นพริ้ว
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคอัลไซเมอร์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตาบอดสี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคต้อหิน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะความดันตาสูง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อกระจก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคตาแดง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตาเหล่
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตาแห้ง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกระดูกพรุน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหัดญี่ปุ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคฝีดาษ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรควัณโรด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้กาฬนกนางแอ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้ไทฟอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคปอดบวม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคท้องร่วง จากเชื้ออีโคไล(E. coli)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพถุงน้ำดีอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคแอสเปอร์จิลโลซิส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไทรอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคนอนไม่หลับ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคหลอดเลือดตีบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเบาหวาน

โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเลือดออกในวุ้นตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพจอประสาทตาลอก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเยื่อบุตาอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเบาหวานขึ้นตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อเนื้อ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อลม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพริดสีดวงที่ตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพพังผืดที่จอตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคปากเปื่อย เท้าเปื่อย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้หวัดมรณะ (SARS)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคซาร์ (SARS)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคฉี่หนู
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเลปโตสไปโรซิส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคบาดทะยัก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้รากสาดน้อย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคติดเชื้อแบคทีเรีย MRSA
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคซิฟิลิส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหูดับ ฉับพลัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตับอ่อนอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคตับแข็ง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคความดันโลหิตสูง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเส้นเลือดขอด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหัวใจโต
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะอ้วนลงพุง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรควัวบ้า
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไส้ติ่งอักเสบ