แม่และเด็กการเลี้ยงลูก

การตั้งครรภ์ และ เตรียมตัวเป็นแม่

การอยู่ไฟ

น้ำนมแม่

การวางแผนครอบครัว

การแต่งงาน

จำหน่ายถุงกระสอบ ถุงกระสอบล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบลายการ์ตูน ซื้อได้ที่ไหน


แก้ปัญหา ลูกชอบกัดเล็บ ทำอย่างไร การชอบกัดเล็บของลูกมีผลเสียอย่างไร

การแก้ปัญหาการกัดเล็บ ลูกชอบกัดเล็บ การเลี้ยงลูกการกัดเล็บ ถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่ง เรียกว่า Nail Biting มีความเข้าใจผิดหลายอย่างเกี่ยวกับการกัดเล็บ ว่า เป็นพฤติกรรมของเด็ก เมื่อโตขึ้นจะหายพฤติกรรมเหล่านี้เอง แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างที่เข้าใจกัน วิธีการแก้ปัญหาการกัดเล็บทำอย่างไร

การกัดเล็บเป็นพฤติกรรมที่ผิด แต่มีการทำซ้ำบ่อยๆจนเกิดการติดเป็นพฤติกรรมติดตัว มีการสำรวจพบว่าการกัดเล็บเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย โดยวัยรุ่นมีพฤติกรรมการกัดเล็บที่มากที่สุด เป็นพฤติกรรมที่สั่งสมมาจากวัยเด็ก แล้วสาเหตุของการกัดเล็บเกิดจากอะไรบ้าง แล้วมีผลเสียอย่างไร การแก้ไขปัญหาการชอบกัดเล็บจะทำอย่างไร

โรคการกัดเล็บ มีการสำรวจทั่วโลก พบว่า เด็กวัยไม่เกิด 10 ปี มีพฤติกรรมชอบกัดเล็บร้อยละ 28 วัยรุ่น มีพฤติกรรมการชอบกัดเล็บ ร้อยละ 45 ส่วนวัยผู้ใหญ่ มีพฤติกรรมการชอบกัดเล็บร้อยละ 30  จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการชอบกัดเล็บนั้นหากไม่รีบแก้ไขตั้งแต่วัยเด็ก จะติดตัวคนนั้นไปถึงตอนเป็นผู้ใหญ่

ทำไมถึงชอบกัดเล็บ

การกัดเล็บ มีการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเป็นการลดพฤติกรรมความเครียด ซึ่งความเครียดนี้มาจากสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ร้อยละ 99 ของผู้ที่กัดเล็บ เกิดจากปัญหาทางอารมณ์ เช่น ความเครียด หิว เบื่อ และเพียงแค่ชอบกัดเล็บ

ผลเสียของปัญหาการชอบกัดเล็บ

เราสามารถสรุปผลเสียที่มีต่อพฤติกรรมการชอบกัดเล็บมาให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ มีรายละเอียด ดังนี้

 • การกัดเล็บ มีผลเสียต่อบุคลิกภาพ การกัดเล็บให้คนเห็นนั้น ทำให้ดูบุคลิกภาพไม่่ดี เมื่อเกิดการต่อต้านจากคนในสังคมนั้นๆ จะส่งผลต่อผู้ที่ชอบกัดเล็บ เช่น การไม่อยากเข้าสังคม ไม่กล้าเผชิญหน้ากับคน และขี้อาย ชอบอยู่ตัวคนเดียว เป็นต้น
 • การกัดเล็บ มีผลเสียต่อสุขภาพ เนื่องจากมือของคนเรา เป็นส่วนที่สัมผัสกับเชื้อโรคมากที่สุด และในเล็บ ตามซอกเล็บเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่มีมาก การกัดเล็บ เป็นการนำเอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยตรง หากเกิดภาวะร่างกายอ่อนแอ ไม่สามารถต่อต้านเชื้อโรคได้ ก็จะส่งผลต่อการป่วยทันที
 • การกัดเล็บ มีผลเสียต่อฟัน การกัดเล็บบ่อยๆ อาจทำให้ฟัน ผิดรูป และไม่สวย เป็นสาเหตุของการเสียบุคลิกภาพเพิ่มขึ้นอีก และการกัดฟันนั้น อาจเป็นพฤติกรรมติดตัว นอนละเมอกัดฟันได้
 • การกัดเล็บ มีผลเสียต่อนิ้วมือและเล็บ การกัดเล็บทำให้เกิกแผล อาการช้ำ อาการบวม ซึ่งอาจส่งผลต่อการผิดรูปผิดร่างของมือและเล็บได้

จะเห็นว่าการกัดเล็บมีผลเสียต่อคน และเป็นสาเหตุของพฤติกรรมต่างของเด็ก ที่จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ดังนั้น  การแก้ปัญหาการกัดเล็บ เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลย เรามี วิธีการแก้ปัญหาการชอบกัดเล็บ มานำเสนอ ดังนี้

 1. หากิจกรรมให้เด็กทำ แนะนำให้กิจกรรมที่เป็นการใช้มือมากๆ จะทำให้เด็กสนุก ผ่อนคลาย และไม่มีเวลาว่างในการกัดเล็บ
 2. ลดความเครียดของลูก ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกกรมที่ต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อน หรือ การใช้ชีวิตของเด็ก พ่อกับแม่ต้องสังเกตุพฤติกรรมของลูกอย่างใกล้ชิด
 3. อธิบายให้ลูกเข้าใจ การห้ามกัดเล็บนั้น สำหรับเด็กบางคน ดื้น จะไม่เชื้อฟัง ต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงปัญหาการกัดเล็บ
 4. หาตัวอย่างปัญหารจากการกัดเล็บให้ลูกดู หากเด็กเห็นตัวอย่างปัญหา ด้านสุขภาพจากการกัดเล็บ เด็กจะเกิดการกลัวในการกัดเล็บ และไม่กล้ากัดเล็บไปเอง
 5. ตัดเล็บให้สั่นอยู่เสมอ หากไม่มีเล็บให้กัดได้แล้ว เด็กบางคนจะเลิกกัดเล็บไปเอง
 6. หาบอระเพ็ดมาทาเล็บ เด็กหากมีรสขมที่ปากขณะกัดเล็บ จะเลิกกัดเล็บไปเอง
 7. ชื่นชมลูก เมื่อไม่เห็นลูกกัดเล็บ ไม่การกัดเล็บเด็กจะซึมซับพฤติกรรมว่าเป็นสิ่งที่ดี

สำหรับวิธีการแก้ปัญหาการชอบกัดเล็บนั้น ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหา คือ พ่อและแม่ ซึ่งเป็นผู้ทีอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากที่สุด ต้องหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมการชอบกัดเล็บและนำไปแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

4 พฤติกรรมของลูกที่มีผลต่อ ทักษะการเข้าสังคม ที่พ่อแม่ควรรู้

พัฒนาการเด็ก การเข้าสังคม การเลี้ยงลูกการส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมของลูกน้อย นั้น สามารถสังเกตุจากบุคลิกภาพของลูกว่ามีความพร้อมในการเข้าสังคม มากน้อยเพียงใด เรามีวิธีสังเกตุลูกน้อยว่าทักษะการเข้าสังคมของลูกน้อยอยู่ในระดับใด

เด็กๆนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นผ้าขาว ที่พร้อมจะรับสิ่งต่างๆจากสิ่งแวดล้อม แต่บุคลิกภาพของลูกจะถูกถอดแบบมาจากพฤติกรรมของพ่อและแม่ เนื่องจากพ่อและแม่เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกมกาที่สุด การเลียนแบบคนรอบข้างและสิ่งที่เด็กได้พบและเห็น มีผลต่อบุคลิกภาพของเด็กอย่างชัดเจน

การช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพที่มีอยู่แล้วของลูกนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เด็กมีพฤติกรรมในการเข้าสังคมที่แตกต่างกันออกไป สิ่งนี้สามารถสังเกตุได้จากการสังเกตุพฤติกรรมของลูก

การสังเกตุพฤติกรรมของลูกนั้น สามารถสังเกตุได้ตลอดเวลา ว่าลูกชอบทำและไม่ชอบทำสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นขณะอาบน้ำ เล่น รับประทานอาหาร การนอน การตื่น ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นส่วนของการปรับแผนการในการเลี้ยงลูกให้ลูกมีพฤติกรรม และบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าสังคม

การแสดงออกทางอารมณ์ของลูก จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงบุคลิกภาพของเขาได้เป็นอย่างดี เราได้แยกพฤติกรรมของลูกออกเป็น 4 พฤติกรรม ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ปรับบุคลิกของลูกน้อยให้พร้อมในสังคม มีรายละเอียดดังนี้

 • ลูกอารมณ์ปานกลางถึงปกติ ลูกมีพฤติกรรมในการชอบเล่น และปฏิสัมพันธ์กันเพื่อนๆ มีความสนใจและพอใจสิ่งรอบข้างรวมถึงสิ่งใหม่ๆรอบตัว ชอบที่จะเล่นและเข้าหาเพื่อน แต่มีการเล่นสนุก งอแง และดื้อรันบ้างตามสถานการณ์ ซึ่งการจัดการสถานการณ์แบบนี้ต้องให้พ่อแม่ช่วยระงับความเครียดนั้น
 • ลูกอารมณ์ดีและติดเล่น เด็กจะยิ้มเก่ง หัวเราะง่าย ซน และให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ เด็กลักษณะนี้จะอดทนต่อการรอคอยได้น้อย เด็กลักษณะนี้เลี้ยงง่าย ไม่ดื้อรั้น
 • ลูกมีอารมณ์เงียบขรึม เด็กจะไม่ซน ชอบอยู่เงียบๆ เด็กจะมีความสามารถในการจำสิ่งต่างๆได้ดี สามารถมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ตนเองสนใจได้เวลานาน หากพ่อแม่สามารถส่งเสริมลูกให้สนใจในสิ่งที่มีประโยชน์ เช่น การอ่านหนังสือ เล่นกีฬา การทำกิจกรรมพิเศษ เด็กจะไม่ดื้อรั้น แต่อาจจะดื้อเงียบๆ ไม่เชื่อฟังคำสังสอนง่ายๆ เด็กจะมีความเป็นโลกส่วนตัวสูง อาจทำให้ทักษะการเข้าสังคมต่ำ พ่อแม่ควรหากิจกรรมที่ลูกได้มีส่วนร่วมทำงานร่วมกับคนอื่นร่วม จะช่วยให้ลูกเป็นเด็กที่มีความสามารถในการเข้าสังคมมากขึ้น
 • ลูกดื้อรั้น ลูกจะมีลักษณะในการไม่ชอบให้ใครขัดใจ ซึ่งมีพฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรง สิ่งนี้เกิดจากการเลี้ยงดู ที่มีการเอาใจเด็กมากเกินไป พฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่มีปัญหาต่อการเข้าสังคมมาก ซึ่งหากปล่อยไว้นาน ลูกจะแสดงออกทางอารมณ์ คำพูด และการกระทำที่รุนแรง หากเด็กโตขึ้นไปจะกลายเป็นเด็กเกเร ไม่มีเพื่อนคบ เป็นการผลักดันให้เด็กอยู่ในสภาพสังคมที่ไม่ดี กลายเป็นปัญหาสังคมที่ยากในการแก้ไข

แต่อย่างไรก็ดี ไม่ว่าเด็กจะมีบุคลิกภาพแบบใด มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างไร บุคคลสำคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกในระยะยาว คือ พ่อและแม่ การเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการที่ดี โดยเฉพาะทักษะการเข้าสังคมนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่การแก้ไขและปรับบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมของลูก ต้องไม่ทำให้ลูกเกิดความเครียดและมีพฤติกรรมในการต่อต้านและจะมีปัญหาที่สะสมต่ออีก


loading...
สมุนไพรไทย แยกตามสรรพคุณทางยา


สมุนไพร ดูแลช่องปาก สรรพคุณดูแลช่อปาก
สมุนไพร ดูแลช่องปาก เหงือก ฟัน

สมุนไพร สรรพคุณ ขับลม ท้องอืด ท้องเฟ้อ
สมุนไพร ขับลม แก้ท้องอืด แก้ท้องเฟ้อ
สมุนไพร ถ่ายพยาธิ ช่วยในการถ่ายพยาธิ
สมุนไพร ช่วยถ่ายพยาธิ
สรรพคุณสมุนไพร บำรุงกระดูก
สมุนไพร บำรุงกระดูก
สมุนไพร สำหรับผิว สรรพคุณบำรุงผิว
สมุนไพร บำรุงผิว
สมุนไพร บำรุงสมอง สรรพคุณบำรุงสมอง
สมุนไพร บำรุงสมอง
บำรุงสายตา สมุนไพร สรรพคุณ รักษาตา
สมุนไพร บำรุงสายตา
บำรุงหัวใจ สมุนไพรไทย สรรพคุณบำรุงหัวใจ
สมุนไพร บำรุงหัวใจ
สรรพคุณทางยา สมุนไพร บำรุงเลือด บำรุงโลหิต
สมุนไพร บำรุงเลือด
สมุนไพรไทย สรรพคุณบำรุงศรีษะ และหนังศรีษะ
สมุนไพร บำรุงเส้นผม
สมุนไพรไทย สรรพคุณ ต้านมะเร้ง
สมุนไพร ป้องกันมะเร็ง
สมุนไพรไทย ใช้รักษาแผล สรรพคุณ รักษาแผล
สมุนไพร รักษาแผล
สมุนไพรไทย ลดความดันเลือด ลดความดันโลหิต
สมุนไพร ลดความดันโลหิต
สมุนไพรไทย สรรพคุณ ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพร ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพรไทย สรรพคุณ เป็นยาระบาย
สมุนไพร ยาระบาย
สมุนไพรไทย สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้ท้องเสีย
สมุนไพร แก้ท้องร่วง
สมุรไพรไทย ขับสารพิษในร่างกาย ล้างพิษ
สมุนไพร ขับสารพิษในร่างกาย
สมุนไพรไทย ช่วยขับปัสสาวะ ฉี่
สมุนไพร ขับปัสสาวะ
สมุนไพรไทย ช่วยขับประจำเดือน
สมุนไพร ขับประจำเดือน
สมุนไพรไทย สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้ท้องเสีย
สมุนไพร แก้ท้องเสีย
Advertising place
โรคต่างๆ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวักนก H7N9
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวัดนก H5N1
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคไข้เลือดออก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคไข้หวัดใหญ่
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
ไข้หวัด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคตากุ้งยิง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคเก๊าท์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคข้อเสื่อม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรครูมาตอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคคาวาซากิ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
ไข้ทรพิษ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคหูด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคติดเชื้อHPVs
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกาลี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคแอนแทรกซ์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้กาฬหลังแอ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตาบอดสี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคต้อหิน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะความดันตาสูง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อกระจก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคตาแดง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
ตาเหล่
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตาแห้ง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคกระดูกพรุน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคหัดญี่ปุ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคฝีดาษ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรควัณโรด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
ไข้กาฬนกนางแอ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้ไทฟอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเลือดออกในวุ้นตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพจอประสาทตาลอก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเยื่อบุตาอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเบาหวานขึ้นตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อเนื้อ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อลม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพริดสีดวงที่ตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพพังผืดที่จอตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคปากเปื่อย เท้าเปื่อย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคไข้หวัดมรณะ (SARS)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคซาร์ (SARS)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคฉี่หนู
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเลปโตสไปโรซิส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคบาดทะยัก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
ไข้รากสาดน้อย