การเลี้ยงลูก

การตั้งครรภ์ และ เตรียมตัวเป็นแม่


การอยู่ไฟ


น้ำนมแม่


การวางแผนครอบครัว


การแต่งงาน

จำหน่ายถุงกระสอบ ถุงกระสอบล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบลายการ์ตูน ซื้อได้ที่ไหน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ราคาโรงงาน ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnloveเรื่อง โรคต่างๆ


สมุนไพรน่ารู้

การเลื้ยงลูก การดูแลลูก ให้มีพัฒนาการที่ดี แข็งแรงสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและจิตใจ

คู่มือการเลี้ยงลูกให้ได้ดี เป็นสิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองทุกคนต้องการและเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นลูกของตนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สำหรับเรื่องการเลี้ยงลูกนั้นมีความละเอียดอ่อน เนื่องจากครอบครัว ความรัก ความอบอุ่นของคนในครอบครัว ช่วยหล่อหลอมให้เด็กเติบโตขึ้นมามีพัฒนาการที่ดีสมวัย และเป็นผุ้ใหญ่ที่ดีของสังคม

Mom3_1การสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กนั้นไม่ใช่การแทรกแซงเรื่องพัฒนาการของเด็ก แต่การสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก หมายถึง การทำความเข้าใจลูกของเราในทุกแง่มุม เพื่อที่จะให้เราสามารถกระตุ้นพัฒนาการของลูกให้มีความสมดุลอย่างมีความสุข ซึ่งเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีปัจจัยหลายด้านมากระทบต่อพัฒนาการของเด็ก การทำความเข้าใจเด็กและสภาพแวลล้อมที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก ช่วยให้สามารถสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กได้

ดังนั้น พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก ต้องทำความเข้าใจเด็กตั้งแต่แรกเกิด เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของเด็กอย่างต่อเนื่อง การทำความเข้าใจเด็กเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเด็กในช่วง 3 ขวบแรก สมองของเด็กจะเจริญเติบโตมาก ดังนั้นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กจึงเป็นการปูพื้นฐานให้เด็ก

การเล่นสำหรับเด็กนั้นมีความสำคัญมาก ช่วยพัฒนาเด็กในด้านไอคิวและอีคิว เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กภายใต้ความสนุก ดังนั้นการเล่นกับเด็ก การใช้ศาสตร์และศิลป์ในแขนงต่างๆ เข้ามาช่วยกระตุ้นการสร้างพัฒนาการของเด็ก สิ่งเหล่านี้พ่อแม่หรือผู้ปกครอง จะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เหมาะสมกับเด็ก

ปัจจัยที่มีส่วนในการหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนดี

ปัจจัยต่างๆที่ทำให้หล่อหลอมเด็กคนหนึ่งให้เป็นคนดีของสังคม มีปัจจัยต่างๆเหล่านี้ คือ

 • ความรักจากพ่อและแม่ ความรักสามารถแสดงออกได้จากการยิ้ม การกอด การสัมผัส ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกของความรัก ความรักสร้างความอบอุ่น การให้คำปรึกษากับลุกได้ทุกเรื่อง สามารถช่วยให้ลุกสามารถผ่านปัญหาอย่างถูกต้อง
 • ครอบครัวที่มีความสุข การสร้างความสุขภายในครอบครัว ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกดี แนวความคิดในการเลี้ยงดูอบรม สั่งสอนลูกอยู่ในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน สร้างความสุขภายในครอบครัว เมื่อออกสู่สังคม เด็กจะมีความคิดดี เป็นคนดีของสังคม
 • ความเข้าใจในพัฒนาการของลูก พ่อแม่ต้องเข้าใจลูกว่า เด็กในแต่ละช่วงอายุมีพัฒนาการของร่างกายและจิตใจที่เปลี่ยนไป การเลี้ยงดูและอบรมลูกต้องเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
 • พ่อและแม่ต้องมีส่วนร่วมในการการเลี้ยงดูลูกให้มากที่สุด การฝากเลี้ยงลูกหรือการจ้างเลี้ยงลูกหากไม่ดูแลให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เด็กจะจำพฤติกรรมที่ผิดๆและเมื่อออกสู่สังคมก็จะประพฤติตัวไม่ดี เป็นปัญหาของสังคมต่อไป
 • สร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้ลูกเสมอ การที่พ่อแม่ชมเชยลูกในทางที่ถูกต้องจะช่วยสร้างความภูมิใจแก่ลูกและทำให้ลูกประสบความสำเร็จ ช่วยให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตัวเอง
 • การให้อิสระด้านความคิดและโอกาสในการตัดสินใจให้กับลูก ความคิดสร้างสรรค์ของลูกเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการของลูก พ่อแม่ต้องให้อิสระในความคิดและเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกด้วย
 • สอนลูกให้รู้จักการแบ่งปัน การแบ่งปันเป็นพื้นฐานของการลดความเห็นแก่ตัว เมื่อลูกเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวก็เป็นคนที่ไม่มีภัยต่อสังคม
 • ฝึกให้ลูกรู้จักคิดและใช้เหตุผล ตรรกะ แนวความคิดการใช้เหตุผล เป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนามนุษย์
 • การรู้จักการผ่อนคลาย ในการเลี้ยงลูกหากเครียดเกินไป เด็กจะซึมซับความเครียดและไม่สามารถยอมรับต่อการผิดหวังได้ เมื่อโตขึ้นมาเด็กที่ไม่รู้จักความผิดหวัง เมื่อเกิดความผิดหวังอาจตัดสินใจในส่งที่ไม่ดีได้
 • การเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก การเลี้ยงลูกนอกจากการสั้งสอนแล้วการเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นเป็นการซึมซับให้ลูกปฏิบัติตามด้วย
 • การให้ลูกรู้จักกับระเบียบวินัย ระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาประเทศ การฝึกให้ลูกรู้จักรับผิดชอบ และช่วยเหลือตัวเองตามวัย เป็นสิ่งจำเป็นของเด็กที่จะพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี คือ ครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวที่อบอุ่น จะถ่ายทอดความดีให้กับเด็ก เพื่อโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้

การเลี้ยงลูกผู้ชายและลูกผู้หญิง

mom8
การเลี้ยงลูกชาย
mom9
การเลี้ยงลูกสาว

การเลี้ยงลูกในวัยต่างๆ

mom10 การเลี้ยงลูกในวัยเด็กเล็ก mom11การเลี้ยงลูกในวัยเด็ก mom12การเลี้ยงลูกในวัยรุ่น

กิจกรรมช่วยเสริมทักษะของเด็ก

 วาดภาพระบายสี  108 งานประดิษฐ์  สนุกกับการทดลอง
 เกมฝึกทักษะ  เกมจากแบบฝึกหัด  เกมถอดรหัส พัฒนา IQ
 คัดลายมือแบบกำหนดเอง  สื่อการสอน สร้างเองได้  ห้องนิทาน

กิจกรรมสำหรับเด็ก

 กีฬาสำหรับเด็ก  กิจกรรมดนตรี  เข้าครัวกันดีกว่า
 ชวนกันไปเที่ยว  สัตว์เลี้ยงสัตว์ป่า

บทความเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก

IQ EQ MQ AQ SQ VQ การเลี้ยงลูก การพัฒนาคนหลักการ 6Q ทำความรู้จักกับ IQ EQ AQ MQ VQและ SQ เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีตามหลัก 6Q ดัชนีชีวัดความสามารถของคน ซึ่ง 6Q นี้ ประกอบด้วย IQ(Intelligence Quotient) EQ(Emotional Intelligence Quotient) MQ(Moral Intelligence Quotient) AQ(Adversity Quotient /Advancement Quotient) SQ(Spiritual Intelligence Quotient) และ VQ (Values Intelligence Quotient) การปรับการเลี้ยงลูกให้มีความฉลาดครบทั้ง 6 ประเภท ทำอย่างไร
การแก้ปัญหาการกัดเล็บ ลูกชอบกัดเล็บ การเลี้ยงลูกแก้ปัญหา ลูกชอบกัดเล็บ ทำอย่างไร การชอบกัดเล็บของลูกมีผลเสียอย่างไร  การกัดเล็บเป็นพฤติกรรมที่ผิด แต่มีการทำซ้ำบ่อยๆจนเกิดการติดเป็นพฤติกรรมติดตัว มีการสำรวจพบว่าการกัดเล็บเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย โดยวัยรุ่นมีพฤติกรรมการกัดเล็บที่มากที่สุด เป็นพฤติกรรมที่สั่งสมมาจากวัยเด็ก แล้วสาเหตุของการกัดเล็บเกิดจากอะไรบ้าง แล้วมีผลเสียอย่างไร การแก้ไขปัญหาการชอบกัดเล็บจะทำอย่างไร
พัฒนาการเด็ก การเข้าสังคม การเลี้ยงลูก4 พฤติกรรมของลูกที่มีผลต่อ ทักษะการเข้าสังคม ที่พ่อแม่ควรรู้  การส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมของลูกน้อย นั้น สามารถสังเกตุจากบุคลิกภาพของลูกว่ามีความพร้อมในการเข้าสังคม มากน้อยเพียงใด เรามีวิธีสังเกตุลูกน้อยว่าทักษะการเข้าสังคมของลูกน้อยอยู่ในระดับใด
mom37เปลี่ยนการเล่นของลูก สู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างจินตนาการ การส่งเสริมพัฒนาการของลูกในด้านต่างๆ คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี่สามารถส่งผ่านทางกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของครอบครัว
mom36เทคนิคการสร้างลูกให้เป็นเด็กฉลาด เริ่มจากบ้านหลังเล็กๆ
การสร้างลูกให้เป็นเด็กฉลาด พร้อมสำหรับการเรียนรู้นั้นสามารถสร้างได้ด้วย 11 วิธีง่ายๆ ซึ่งเริ่มจากพ่อแม่ เตรียมความพร้อมด้าน สถานที่ สิ่งแวดล้อม ความรัก ความเข้าใจ และสอดแทรกการพัฒนาลูกในด้านต่างๆ อย่างมีศิลปะ
การเลี้ยงลูก ปัญหาการอ่อนหนังสือ ลูก่อานหนังสือไม่ออกปัญหาเรื่องลูก….. “ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ทำอย่างไร
ทักษะการอ่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกน้อย เทคนิคในการแก้ไขปัญหา เรื่อง ลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีเทคนิคง่ายๆ ช่วยให้ปัญหานี้หมดไป
ความบกพร่องด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กเทคนิคในการจักการกับลูกที่โมโหร้าย
ทำอย่างไรกับลูกน้อย เมื่อลูกน้อยอารมณ์ร้าย ก้าวร้าว ร้องกรี๊ด โยนของ ทำลายข้าวของ มาเรียนรู้และแก้ไขปัญหานี้ อย่างเข้าใจและเข้าถึง การสร้างเด็กให้มีความฉลาดทางอารมณ์เป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้น มีวิธีการสามารถทำได้
การเลี้ยงลูก การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการพัฒนาลูกด้วย ทักษะการแก้ปัญหาให้ลูกน้อย
ทักษะการแก้ปัญหาสำคัญต่อพัฒนาการของลูก สามารถเป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานได้ดีในอนาคต ซึ่งทักษะที่สำคัญคือ การหาข้อมูล การวิเคราะห์ การคิดอย่างมีหลักการ
การเลี้ยงลูก แม่และเด็ก เด็กเก่ง เด็กอัฉริยะสังเกตุ 5 พฤติกรรม ของลูกน้อย ที่บ่งบอกว่า เป็นเด็กอัฉริยะ
การสังเกตุพฤติกรรมของเด็กที่มีพัฒนาการมากกว่าปรกติ สังเกตุจากอะไรบ้าง 5 ข้อสังเกตุสำหรับเด็กที่มีแววในการเป็นเด็กเก่ง เด็กอัฉริยะ
loading...

ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบ ราคาโรงงาน ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

โรคต่างๆ

โรคไขข้อ โรคเกี่ยวกับกระดูก
โรคข้อและกระดูก

โรคตา รักษาตา อาการตา
โรคตา

โรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อเกิดจากอะไร อาการของโรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โรคต่อมไร้ท่อมีอะไรบ้าง การรักษาโรคต่อมไร้ท่อ
โรคต่อมไร้ท่อ
โรคพยาธฺิ อาการโรคพยาธิ โรคพยาธิเกิดจากอะไร
โรคพยาธิ
โรคภูมแพ้ โรคภูมแพ้เป็นอย่างไร โรคภูมิแพ้รักษาอย่างไร
โรคภูมแพ้
มะเร็งมีอะไรบ้าง การรักษาโรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรคระบบประสาท มีอะไรบ้าง รักษาอย่างไร
โรคระบบประสาท
โรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษาและป้องกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหู โรคคอ โรคจมูก มีอะไรบ้าง รักษาอย่างไร
โรคหูคอจมูก
โรคในช่องปาก โรคในช่องปากมีอะไรบ้าง โรคในช่องปากรักษาอย่างไร
โรคในช่องปาก
โรคไตมีอะไรบ้าง โรคไตเป็นอย่าไร โรคไดรักษาอย่างไร
โรคไต

รวมสมุนไพร แยกตามสรรพคุณ
สมุนไพร สำหรับผิว สรรพคุณบำรุงผิว
สมุนไพร บำรุงผิว
สมุนไพร บำรุงสมอง สรรพคุณบำรุงสมอง
สมุนไพร บำรุงสมอง
บำรุงสายตา สมุนไพร สรรพคุณ รักษาตา
สมุนไพร บำรุงสายตา
บำรุงหัวใจ สมุนไพรไทย สรรพคุณบำรุงหัวใจ
สมุนไพร บำรุงหัวใจ
สรรพคุณทางยา สมุนไพร บำรุงเลือด บำรุงโลหิต
สมุนไพร บำรุงเลือด
สมุนไพรไทย สรรพคุณบำรุงศรีษะ และหนังศรีษะ
สมุนไพร บำรุงเส้นผม
สมุนไพรไทย สรรพคุณ ต้านมะเร้ง
สมุนไพร ป้องกันมะเร็ง
สมุนไพรไทย ใช้รักษาแผล สรรพคุณ รักษาแผล
สมุนไพร รักษาแผล
สมุนไพรไทย ลดความดันเลือด ลดความดันโลหิต
สมุนไพร ลดความดันโลหิต
สมุนไพรไทย สรรพคุณ ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพร ลดไขมันในเส้นเลือด
สมุนไพรไทย สรรพคุณ เป็นยาระบาย
สมุนไพร ยาระบาย
สมุนไพรไทย สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้ท้องเสีย
สมุนไพร แก้ท้องร่วง
สมุรไพรไทย ขับสารพิษในร่างกาย ล้างพิษ
สมุนไพร ขับสารพิษในร่างกาย
สมุนไพรไทย ช่วยขับปัสสาวะ ฉี่
สมุนไพร ขับปัสสาวะ
สมุนไพรไทย ช่วยขับประจำเดือน
สมุนไพร ขับประจำเดือน
สมุนไพรไทย สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้ท้องเสีย
สมุนไพร แก้ท้องเสีย

โรคต่างๆ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวักนก H7N9
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวัดนก H5N1
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้เลือดออก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้หวัดใหญ่
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้หวัด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคตากุ้งยิง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเก๊าท์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคข้อเสื่อม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรครูมาตอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคคาวาซากิ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้ทรพิษ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหูด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคติดเชื้อHPVs
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกาลี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคแอนแทรกซ์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้กาฬหลังแอ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคคอตีบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคโบทูลินั่ม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกาฬโรค
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโลหิตเป็นพิษ(Sepsis)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพช่องท้องอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไวรัสตับอักเสบบี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหัวใจวาย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะหัวใจล้มเหลว
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคชั้นประหยัด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไขมันโลหิตสูง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะหัวใจสั่นพริ้ว
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคอัลไซเมอร์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตาบอดสี
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคต้อหิน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะความดันตาสูง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อกระจก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคตาแดง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตาเหล่
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตาแห้ง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกระดูกพรุน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหัดญี่ปุ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคฝีดาษ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรควัณโรด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้กาฬนกนางแอ่น
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้ไทฟอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคปอดบวม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคท้องร่วง จากเชื้ออีโคไล(E. coli)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพถุงน้ำดีอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคแอสเปอร์จิลโลซิส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไทรอยด์
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคนอนไม่หลับ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคหลอดเลือดตีบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเบาหวาน

โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพ
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเลือดออกในวุ้นตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพจอประสาทตาลอก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเยื่อบุตาอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพเบาหวานขึ้นตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อเนื้อ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพต้อลม
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพริดสีดวงที่ตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพพังผืดที่จอตา
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคปากเปื่อย เท้าเปื่อย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคไข้หวัดมรณะ (SARS)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคซาร์ (SARS)
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคฉี่หนู
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเลปโตสไปโรซิส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคบาดทะยัก
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไข้รากสาดน้อย
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคติดเชื้อแบคทีเรีย MRSA
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคซิฟิลิส
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหูดับ ฉับพลัน
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพตับอ่อนอักเสบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคตับแข็ง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคความดันโลหิตสูง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคเส้นเลือดขอด
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบ
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรคหัวใจโต
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพภาวะอ้วนลงพุง
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพโรควัวบ้า
โรค การรักษาโรค สาเหตุของโรค สุขภาพไส้ติ่งอักเสบ